!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att flytta ut

Vid utflyttning är det vikigt att de boxar för telefoni och digitaltv som hör till lägenheten lämnas kvar. Dessa är föreningens egendom och skall överlåtas till nästkommande ägare i fullt fungerande skick. Även inloggningskoder för digitaltv bör lämnas till köparen.