!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ärendehantering

Tillbaka

Bullerplank

Ärende-ID: 52
Status: Läst

Vi önskar att det skulle sättas upp ett bullerplank el. träd mellan carportarna där det är mellanrum mellan portarna, Här vid 176 så hörs det väldigt susande när man sitter på balkongen och bilarna kör efter E-4an. Från Mhv vägen hörs inget ljud.

2013-06-24 14:10
Ditt namn:: Lars Westman
Ditt tel nr:: 090-774495

Noteringar

Det vore verkligen underbart. Jag har luskat lite i frågan med kommunen och Trafikverket, men det gick ju så där. Kanske är det så att det är föreningen som äger markremsan och frågan ...

2013-08-08 09:21
Anna Gerdin

Styrelsen har undersökt möjligheten med bullerplank. Tyvärr är byggnadsnämnden är skeptisk till att godkänna denna typ av byggnation. Bullermätning skulle krävas och planket skulle behöva bli jättehögt då studsar mot kortsidan av 178:an. Styrelsen beslutade därmed avstyrka punkten om bullerplank

2014-10-26 20:00
Tatja Salminen, ordf Sångfågeln2

Lägg till notering:

Bifoga fil:

 

Genom att spara samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.